เปิดตัวหนังสือใหม่ “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส ” และ “ท่องเที่ยววิถีชาวนา”

0
754

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 2 – 13 ตุลาคม 2562 พร้อมเปิดตัวหนังสือชุดออกใหม่ 2 เล่มและจัดงานเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน

โดยหนังสือที่ สกสว. เปิดตัวในงานนี้จะประกอบด้วย “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส” 2 ชุด ยกทัพนักวิจัยมากฝีมืออย่าง ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช และ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์ ตลอดจนเมธีวิจัยอาวุโส สกสว. อีกหลายท่าน โดยหนังสือ ทั้ง 2 เล่มนี้ แบ่งออกแบบ 22 บทความ ที่มาจากองค์ความรู้ พื้นฐานงานวิจัย เนื้อหาครอบคลุมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ทุกสาขาวิชา เน้นการนำเสนอความคิดเพื่อจะนำไปสู่อนาคตของประเทศ ทำให้ผู้อ่านได้มองเห็นประเทศไทย ครอบคลุม ในมิติมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม รวมถึงภาษาศาสตร์ วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง และคติชนวิทยา ผ่ายมุมมองที่ทำให้เห็นความแตกต่าง หลากหลาย โดยไฮไลท์สำคัญ ของหนังสือเล่มนี้ คือคณะผู้เขียน คือ เมธีวิจัยอาวุโส สกสว. นักวิชาการมากความสามารถและผลงานตีพิมพ์ที่ มาถ่ายทอดความคิดอันทรงคุณค่าและร้อยเรียงในหนังสือชุดทั้ง 2 เล่มนี้

สำหรับเล่มที่ 2 ที่มีการเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24 คือ หนังสือ “ท่องเที่ยววิถีชาวนา” โดยเนื้อหาจะอ้างอิงจากความก้าวหน้าอันเนื่องมาจาก โครงการวิจัยท่องเที่ยว วิถีชาวนาไทย ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการผลิตข้าวที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวนาในหลากหลายแง่มุม รวมถึงรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่นำร่องทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ นำเสนอในมิติสารคดีท่องเที่ยว จากการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละผืนนาแต่ละท้องถิ่น

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สังคมไทยจะได้ประโยชน์จาก ประเทศไทยในความคิดเมธีวิจัยอาวุโส เล่ม 1 และ 2 และท่องเที่ยววิถีชาวนา สกสว.จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อประโยชน์ แก่ประเทศไทยในอนาคตต่อไป” ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าว

โอกาสนี้ สกสว. จึงจัดงานเสวนา “ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. และ “ท่องเที่ยววิถีชาวนา” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 ที่เวทีกลาง ของงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24 โดยมีผู้เขียนหนังสือทั้งสองเล่ม มาเสวนา และมาแจกลายเซ็นที่บูธ ร้านหนังสือ สกสว.