“เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓”  วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

0
893

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก จัดการแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” (KHAO YAI MARATHON 2020)  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,   สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย    การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย   รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเป็นการจุดประกายให้แก่ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ  โดยนำกีฬาจากเวทีการแข่งขันระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม  ซึ่งในปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานครั้งแรกได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ    มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๕,๐๐๐ คน  และต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒  มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๗,๗๐๐ คน ทั้งประเภท  Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จาก ๒ ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดี  จึงเป็นที่กล่าวถึงและถูกยกให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่เป็นที่น่ายินดีว่า  การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓ ได้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้นรวมมากกว่า ๗,๐๐๐ คน

สำหรับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ ๕ ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก  กวาง  กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี ๒๕๖๑ เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้าง” โดยในปี ๒๕๖๒ เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูป “นกเงือก” และในปี ๒๕๖๓ เหรียญรางวัลเป็นรูป “กวาง” เมื่อสะสมเหรียญครบ ๕ ปีต่อเนื่องแล้วนำมาต่อกัน  จะรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก  (The World Heritage Logo)  ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑-๕ ของทุกกลุ่มอายุ ในระยะวิ่ง  Marathon,  Half Marathon,  Mini Marathon  และ Family Run จะได้รับถ้วยรางวัล  นอกจากนี้ ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะ  Marathon และ Half Marathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย  จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเสื้อ Finisher และของที่ระลึก

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   บนเส้นทางถนนธนะรัชต์  เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khaoyaimarathon.run   และ Facebook KHAOYAI MARATHON   รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้ง ๓ มูลนิธิ อาทิ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ   ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ … “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

 

มาวิ่ง…เพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย

มาวิ่ง..เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มาวิ่ง..เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ ๓ มูลนิธิฯ

 

ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป…จะสร้างผืนป่าให้กลับมา