อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล จัดโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลใกล้ชิด

0
282

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก บริษัท นิวทรีพรีม จำกัด, สมาคมผู้วิจัยผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง”โดยมี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมร่วมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชน เพื่อส่งต่อแนวทางในการรับมือให้กับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลใกล้ชิด ร่วมกับ ศิลปินดารามากมาย นำโดย มารีญา พูลเลิศลาภ (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017), นุกซี่-อัญพัชญ์ วัฒนาตันติรัตน์,  ปูแบล็คเฮด และเภสัชกรหญิง กรกมล (ออน ละอองฟอง) ร่วมพูดคุยส่งต่อความหวังและกำลังใจ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและสิ่งสำคัญในการรับมือกับมะเร็ง พร้อมบอกเล่าถึงประโยชน์และความสำคัญของสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง ที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิผล และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ภายในงาน ณ บริเวณพื้นที่  Foyer ชั้น 6 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค

สำหรับ โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง เกิดจากแรงบันดาลใจและความตั้งใจของ ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 ด้วยวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแลใกล้ชิด และเสริมสร้างกำลังใจ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง และต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ด้วยการเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการรับมือกับโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งด้วยการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม  การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและปฏิบัติตัวและช่วยดูแลคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความหวังและกำลังใจพร้อมรับมือกับการรักษาและพิชิตโรคมะเร็งได้ โดยมีสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเป็นเพื่อนร่วมทาง รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาลให้แผนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีผ่าน สมุดบันทึกบันทึกพิชิตมะเร็ง ฉบับปรับปรุงปี 2565 ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 20,000 คนทั่วประเทศไทย ผ่าน 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับมือกับโรคมะเร็งแบบองค์รวม รวมไปถึงบุคคลทั่วไปจำนวนอย่างน้อย 1 ล้านคน จะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งผ่านกิจกรรมโครงการบนสื่อออนไลน์ ผ่านกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยมะเร็งตัวอย่างรวมถึงผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM) พร้อมลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปแนะนำการใช้สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง ร่วมกับโรงพยาบาล 11 แห่ง ตลอดเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2565

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” จะช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการรับมือกับมะเร็งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง มีความหวังและกำลังใจตลอดเส้นทางการรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลสามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/artforcancerbyireal/(เฟบุ๊เพจ Art for Cancer by Ireal)