รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และอาเซียน

0
680

คุณชวลิต กาญจนเสวี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard: AMVS) และ ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษและห้องประชุม โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ ในงานสัมมนา “MICE Standard day 2020” ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันก่อน