รองฯ เฉลิมเกียรติ ติดตามงานก่อสร้างป้องกันตลิ่ง เขื่อนพระราม6

0
719

เขื่อนพระราม 6 ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย สร้างกันแม่น้ำป่าสักเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ เขื่อนพระเฑียรราชา ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนพระราม 6 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2467

เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 บริเวณตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง มีขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 468 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างในระยะ 3 เป็นงานเทคอนกรีตโครงสร้างเอ็นทับหัวเสาเข็มพืดและเสาเข็มสมอแล้ว ระยะทาง 200 เมตร มีการดำเนินงานเทคอนกรีตคานรัดหัวเสาเข็มและเพิ่มความยาวเสาเข็มพืด เสาเข็มสมอตีนเขื่อน จากเดิมยาว 6 เมตร เป็น 10 เมตร และดำเนินการเพิ่มงานหินทิ้งบริเวณตีนเขื่อนเพื่อปรับปรุงตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชลประทาน

โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณหน้างานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และความก้าวหน้าของงานโดยมี นายอำพล ฤทธิ์มณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ รองฯ เฉลิมเกียรติ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หากมีอุปสรรคหรือปัญหาให้เร่งรีบแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและแผนงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อให้งานเสร็จตามแผนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้น้ำต่อไป