รวมน้ำใจยังไม่สิ้นสุด มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบตู้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้โรงพยาบาลภาคใต้

0
714

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ช่อง 3 และ มูลนิธิครอบครัวข่าว รวมทั้งผู้บริหาร ผู้จัด นักแสดง ยังคงตื่นตัวในการร่วมกันช่วยเหลือ โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยไปยังบุคคลใกล้ชิด รวมถึงป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษา ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” ที่ได้เชิญชวนคนไทยร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเวลานี้ได้นำงบประมาณจากการร่วมสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นส่งมอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งใน 60 จังหวัด ทั่วประเทศ และยังได้จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตใส่ถุงยังชีพลงพื้นที่ในแต่ละภาค และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง

โดยล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563  มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบหมายให้ พ. ต. นพ.สรวิชญ์ สุบุญ “หมอก้อง” เป็นตัวแทนมอบตู้ตรวจคัดกรองชนิดความดันลบ K-20 COVID-19 SCREENING BOOTH ผ่านโครงการ Medical Devices Project for Hospitals ยูนิตที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนาราธิวาส จำนวน 1 ยูนิต โดยมีแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุไหงปาดี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อให้บริการคัดกรองเชื้อ COVID-19 และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียง พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ยังได้นำข้าวสารและอาหารแห้งที่มีผู้มีจิตศรัทธาฝากส่งมาบริจาค เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล และนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ นอกจากความช่วยเหลือต่างๆ ที่ ช่อง และ มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมี ผู้จัด นักแสดง ของช่อง 3 อีกหลายท่านที่แสดงความจำนงค์ นำเงินส่วนตัวจัดซื้อทั้งอุปกรณ์ทางการพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสมทบส่งมอบความช่วยเหลือร่วมกันเป็นระยะ ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน โดยผู้จัดละคร “กอบสุข จารุจินดา ได้ร่วมบริจาคเงินส่วนตัว จัดซื้อตู้ตรวจคัดกรองชนิดความดันลบ K-20 COVID-19 SCREENING BOOTH ผ่านโครงการ Medical Devices Project for Hospitals ยูนิตที่ 6 มอบให้กับโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนาราธิวาส จำนวนอีก 1 ยูนิต น.พ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, แพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแว้ง เป็นตัวแทนรับมอบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

จากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศ และคนในวงการบันเทิงทุกคน ทำให้เกิดการร่วมกัน จัดหา จัดซื้อ และนำส่งความช่วยเหลือ ไปยังหน่วยงานรวมถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้น้อยที่สุดต่อไป