ยูพีเอส ร่วมมอบธารน้ำใจสู่จีน ส่งหน้ากากอนามัยกว่า 2 ล้านชิ้น และชุดป้องกันการติดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์จีนพิชิตไวรัสโคโรน่า

0
583

มูลนิธิยูพีเอส หน่วยงานที่ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชนทั่วโลกของยูพีเอส  ประสานพลังเครือข่ายขนส่งทั่วโลกเพื่อให้บริการขนส่งทางอากาศฟรีสำหรับการจัดส่งหน้ากากอนามัยกว่า 2 ล้านชิ้น และชุดป้องกันการติดเชื้อ 11,000 ชุดสู่ประเทศจีน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัสในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เที่ยวบินพิเศษของยูพีเอสนี้ดำเนินการร่วมกับ เอ็มเอพี อินเตอร์เนชั่นแนล (MAP International) และเมดแชร์ (MedShare) สององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสุขภาพของโลกที่ตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจีย และประสานงานผ่านสภากาชาดจีนและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นผู้รับปลายทาง ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิแห่งความหวัง (Project HOPE)

เอ็ดดูอาร์โด มาร์ติเนซ ประธานมูลนิธิยูพีเอส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความหลากหลายในองค์กร ยูพีเอส กล่าวว่า “โลกกำลังต้องการความร่วมมือกันอย่างแข็งขันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสที่อันตรายต่อชีวิต และมูลนิธิยูพีเอสก็กำลังขยายเครือข่ายบรรเทาทุกข์เพื่อสนับสนุนพันธมิตรของเราด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านซัพพลายเชนและบริการขนส่งทางอากาศ มูลนิธิยูพีเอสเป็นสมาชิกของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสำหรับการระบาดของโรค (Pandemic Supply Chain Network (PSCN)และภาคีความร่วมมือภาคเอกชน (Private Sector Roundtable (PSRT)) เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรค เราได้พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานบรรเทาทุกข์ระดับโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนต่าง ๆ ที่เผชิญภาวะวิกฤต ซึ่งในครั้งนี้คือการส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจีน”

เที่ยวบินบรรเทาทุกข์ของยูพีเอสเดินทางถึงศูนย์กระจายสินค้านานาชาติของยูพีเอสที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลที่กำลังขาดแคลนในจีน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยกว่า 2 ล้านชิ้น ชุดป้องกันการติดเชื้อ 11,000 ชุด และถุงมือไนโตร 280,000 คู่

โคโรน่าไวรัสกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในจีน มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 20,000 ราย และผู้เสียชีวิตกว่า 400 คน และมีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพทั่วโลก

เอ็ดดูอาร์โด เสริมว่า “เราขอขอบคุณพันธมิตรของเรา ทั้งเอ็มเอพี อินเตอร์เนชั่นแนล และเมดแชร์ ตลอดจนผู้บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ และพันธมิตรต่าง ๆ ของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสำหรับการระบาดของโรค (PSCN) และภาคีความร่วมมือภาคเอกชน (PSRT) ทั้ง เฮนรี่ ไชน์, 3M และบริษัทอื่น ๆ ที่ร่วมกับยูพีเอสในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส เราหวังว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยจำกัดและลดอัตราการแพร่กระจายของโรคลงได้”

ปีที่ผ่านมา มูลนิธิยูพีเอสได้มีส่วนร่วมในการมอบความช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งสำคัญของโลก 28 ครั้ง และจัดสรรเงินทุนกว่า 20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในการให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบเงิน ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมถึงในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน ทั้งการเตรียมความพร้อม การรับมือกับภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน และการสร้างความเข้มแข็งและฟื้นฟูด้านสาธารณสุข การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถปรับตัวได้รวดเร็วเพื่อรับมือและฟื้นตัวจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต คือ ประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับโครงการบรรเทาทุกข์และสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนที่ยูพีเอสดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิยูพีเอสยังได้มอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เงินเพื่อการบรรเทาทุกข์ใน 74 ประเทศทั่วโลก รวมเป็นมูลค่าเกือบ 6.5 ล้านดอลล่าร์ฯ ทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความช่วยเหลือ การจัดส่งอุปกรณ์เครื่องใช้ผ่านเครือข่ายการขนส่งทั้งที่เป็นของยูพีเอสเองและพันธมิตรทั่วโลกทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟ และทางเรือ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการกุศลและอาสาสมัครของมูลนิธิยูพีเอสได้ที่  UPS.com/Foundation