พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยบาล” ที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมที่มีคุณภาพ

0
164

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok ห้องประชุม The River สถาบัน พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี ซึ่งอยู่ในเครือ BEQ GROUP ได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนา หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยบาล” ที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมที่มีคุณภาพ สู่อุตสาหกรรมศัลยกรรมปลูกผมในมาตรฐานระดับสากล จึงเกิดเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ทั้ง 3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบัน พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี กับ โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ชลบุรี และ โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่

โดยคุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร ประธานกรรมการบริหาร BEQ GROUP และ นายแพทย์ เนติทัศน์ ชินอ่อน ผู้อำนวยการสถาบัน พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ชลบุรี โดย แพทย์หญิง หทัยชนก บันสิทธิ์ คงมนัส ผู้รับใบอนุญาต และ อาจารย์ปัญญา สันติพงษ์ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการ และ โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่ โดย คุณสุริยันต์ พิจอมบุตร รองผู้บริหารโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่ ร่วมลงบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

จุดประสงค์หลักของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนา หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม” อีกทั้งยังร่วมกันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมกัน และพัฒนา เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญในธุรกิจปลูกผม ให้มีมาตรฐาน และมีองค์ความรู้ พร้อมที่จะเติบโตในธุรกิจปลูกผม นอกจากนี้ยังร่วมกันสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเรียน แต่ไม่มีทุนในการเรียน โดย สถาบัน พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี มอบทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ แต่ไม่มีทุน ได้อาชีพที่มีความก้าวหน้าในอนาคต และร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างมาตรฐานให้กับวงการผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม

โดยในวันงาน ทาง สถาบัน พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ชลบุรี และ โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่ เป็นจำนวนโรงเรียนละ 10 ทุน เพื่อต่อยอดให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ รวมทั้งพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม อีกด้วย

โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนักเรียนที่จบจากสถาบันสามารถต่อยอดจากหลักสูตรนี้ และสร้างอาชีพได้อีกด้วย
และสำหรับนักเรียน หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ชลบุรี และ โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
-สถาบัน พาวีคอน เมดิเนส อะคาเดมี
อีเมลล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 094 179 9619

-โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล ชลบุรี
อีเมลล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 062 471 5592

-โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่
อีเมลล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 052 020 560
#BEQ #BEQGroup #พาวีคอนเมดิเนสอะคาเดมี #PaviconMedinessAcademy #สถาบันสอนการทำธุรกิจด้านเส้นผมและหนังศีรษะแบบมืออาชีพ #โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาลชลบุรี #โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่ #สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยบาล