พาณิชย์ “ชวนตะลอนตลาดต้องชม ตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่” ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 66 – 7 ม.ค. 2567 “ตลาดต้องชม 121 แห่ง จาก 74 จังหวัดทั่วประเทศ”

0
109

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศ ภายใต้ชื่องาน ชวนตะลอนตลาดต้องชม ตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และนายชวน

ชูจันทร์ ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยม ให้การต้อนรับพร้อมพาเที่ยว ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หนึ่งในตลาดต้องชม จาก 121 แห่ง ทั่วประเทศ และเยี่ยมชมโซนสินค้า “ธงฟ้า ราคาประหยัด” ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส พร้อมมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมถ่ายภาพ ณ จุด Landmark เช็คอินพร้อมแชร์ผ่านช่องทางสื่อโซเซียลมีเดีย เพื่อรับคูปองชวนช้อป 50 บาททันที จาก DIT GO เมื่อมาเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เพื่อกระตุ้นการบริโภค เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ให้กับชุมชนให้มากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ภายในงานมีนักแสดงชื่อดัง ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม ร่วมเชิญชวนเดินเที่ยวชม ช้อป ชิม สินค้าตลาดต้องชม “ตลาดน้ำคลองลัดมะยม” แวเยี่ยมชมสินค้าภายในตลาดต้องชมโดยมอบของที่ระลึก และรอยยิ้มแห่งความสุข ด้วยอมยิ้มระหว่างเยี่ยมชม แวะชิมไอศกรีมโบราณ  แวะชมสาธิตขนมถั่วแปบ ขนมเบื้องไทย ถั่วทอด และข้าวเกรียบว่าว เพ้นท์หัวโขน ชมหนังตลุงปักษ์ใต้ แห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งชมการแสดงรำอวยพรจากเด็กนักเรียนในชุมชน (โรงเรียนวัดสโมสร) พร้อมอวยพรปีใหม่ให้แก่เด็กและประชาชนที่มาเที่ยวตลาดฯ ในวันนี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน  กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ ตลาดต้องชม ดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม งานศิลปะ สินค้า OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็น ตลาดต้องชมที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมตามัตลักษณ์วิถีของชุมชน

โดย “ตลาดต้องชม”  นี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับชุมชน เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ วิถีชีวิต อัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งล้วนแล้วเป็นอำนาจแห่งการสรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน หรือ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ที่กระจายไปทั่วประเทศ   ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยประชาชนสามารถ เที่ยวชม ช้อป ชิม สินค้าในตลาดต้องชมได้ ในงาน “ชวนตะลอนตลาดต้องชม ตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่” ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 66 – 7 ม.ค. 2567 “ตลาดต้องชม 121 แห่ง จาก 74 จังหวัดทั่วประเทศ” ดังนี้