ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานครัวกลาง   “ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

0
300

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานครัวกลาง “ซีพีแรม เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้การเปิดครัวกลางที่จวน เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพีแรม จำกัด และจังหวัดปทุมธานี เพื่อเร่งส่งมอบอาหาร และน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ – สาธารณสุข รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด – 19 โดยประกอบด้วยอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่เลอแปง ติ่มซำเจด ดราก้อน และน้ำดื่ม เป็นต้น หวังเพื่ออำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ และก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่า เนื่องจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอาหาร ซึ่งครัวของโรงพยาบาลไม่สามารถทำได้ทันเวลา จึงได้เปิดครัวกลางที่จวนโดยบริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้สนับสนุน และมาช่วยทำอาหารเพื่อส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อนึ่งพี่น้องชาวปทุมธานีที่อยากทำบุญร่วมกันสามารถมาส่งกำลังใจกันที่จวนได้ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทุกคนมีส่วน