บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

0
1234

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน  2564   ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น ณ. โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel ที่ผ่านมา โดยมี  ดร.วรายุฑ มิลินทจินดาประธานกรรมการ บริษัท ซึ่งในการประชุม