นายสันติ สระทองดี นำทัพรับรางวัล รางวัล พระธรณีทองคำ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ประจำปี 2565

0
328

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน นำโดย อาจารย์เมธา เทพพิทักษ์ จัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พระธรณีทองคำ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีเพื่อสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย” เพื่อมอบให้กับ ศิลปิน ดารา นักธุรกิจชื่อดังมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติคุณ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

และหนึ่งในบุคคล องค์กร ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณา จากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ในสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติดีเด่น คือ คุณสันติ สระทองดี ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน คปป.

และสำหรับใครที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.govesite.com/ccoc, www.facebook.com/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คปป. เบอร์โทรศัพท์ 02-114-7339