นวัตกรรมกำจัดขยะ ด้วยแนวคิด Zero Waste สอดรับ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย “เครื่องกำจัดขยะ CiviO

0
127

จุดเริ่มต้นของ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร CiviO มาจากทางครอบครัวของคุณอู นาราภัทร สุขวุฒิยา เป็นชาวสวน จังหวันครสวรรค์ โดยปกติทางครอบครัวคุณอูใช้ปุ๋ยเคมี ในการทำสวนเพราะถูกปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน เวลาผ่านไปราคาปุ๋ยก็สูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงทดลองทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทำสวน ทำให้ทราบว่าการทำปุ๋ยหมักต้องใช้ระยะเวลานาน 4-6 เดือนรวมทั้งยังใช้แรงงานคนในการทำปุ๋ย

 ทางครอบครัวได้พยายามทำและใช้ ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว แต่ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจและทำด้วยความลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีต่อ ซึ่งผลที่ตามมา ไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายแค่สภาพหน้าดิน ทำให้ดินเป็นกรด และยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว เห็นได้จากสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาด้าสุขภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ สารเคมีเหล่านี้สะสมเข้าสู่ร่างกามาตลอด คุณอูจึงศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น  

หลังจากศึกษามาสักระยะ คุณอู ก็ได้ราบถึงข่าวปริมาณขยะอินทรีย์ที่มีจำนวนมากในแต่ละวันและยังพบว่าประเทศไทยมีขยะอินทรีย์ และขยะเศษอาหาร ( Food Waste ) มากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งการกำจัดขยะอินทรีย์แบบผิดวิธี ทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่จะส่งผลกระทบต่อ ภาวะเรือนกระจก การฝังกลบทำให้เกิดมลพิษทางกลิ่น และเป็นแหล่งเชื้อโรค จึงให้ความสนใจในเรื่องนี้ว่าเราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ และกำจัดขยะเศษอาหาร ( Food Waste ) เหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวทาง BCG และ ลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)ได้อย่างไร

ประกอบกับที่สามีคุณอู ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม คุณอูและสามีจึงได้ศึกษาและ ออกแบบเกี่ยวกับเครื่องกำจัดขยะ หรือ เครื่องย่อยลายเศษอาหาร และ วิธีการใช้ จุลินทรีย์ย่อยเศษอาหาร ภายใน 24 ชม โดยใช้แนวทาง BCG Model รวมทั้งสนับสนุนโครงการ Zero Waste ( การลดขยะให้เป็นศูนย์ ) ขยะ Recycle พื่อเป็นการแสดงความต้องการลดปริมาณขยะที่ทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในแต่ละวันเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และได้ทำฟาร์มต้นแบบ ที่ลาดพร้าว101 เพื่อแบ่งปันความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

เครื่องกำจัดขยะ CiviO เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยลดการกำจัดขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่ง CiviO ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย ใช้งานง่ายที่สำคัญเครื่อง CiviO มีจุดเด่นคือ

มีเครื่องบดสับภายในตัว (In-Build Shredder)
สามารถใส่ขยะอินทรีย์ ได้ทุกประเภท รวมถึง รงไก่ กระดูกไก่ ปลาทั้งตัว ผลไม้ทั้งลูก
ดูแลรักษาง่าย การใช้งานง่าย
ใช้จุลินทรีย์ชนิดพิเศษเพื่อย่อยสลายเศษอาหาร ภายใน 24 ชั่วโมง
โครงสร้างทำจากสแตนเล(Stainless Steel) ทั้งภายในและภายนอก
มีหน้าจอทัชสกรีนแสดงผลการใช้งาน แล้วเครื่องกำจัดขยะ CiviO ส่งผลอย่างต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
ลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์
ลดปริมาณก๊าซมีเทน CH4 ที่มีผลต่อภาวะเรือนกระจก สาเหตุ ภาวะโลกร้อน
ขยะ Recycle เปลี่ยนขยะอินทรีย์ เป็นปุ๋ยออร์แกนิค ปลูกพืชโดยไม่ต้อใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาสภาพหน้าดินและเติม
   แร่ธาตุ และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ลดการจำกัดขยะอินทรีย์แบบที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เช่น การเผา การฝังกลบ

หากเรามองข้ามปัญหาขยะ โลกของเราก็อาจจะเต็มไปด้วยขยะที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ที่เห็นได้ชัดเลยคือ ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และโลกปัจจุบันจะเข้าสภาวะเอลนีโญ เอลนีโญก่อให้เกิดสภาพอากาศเลวร้าย อย่างเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงสูงขึ้นเรื่อย ๆในแต่ละปี

สุดท้ายนี้ คุณอูอยากฝากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่อยากให้มองข้าม ลดขยะให้เป็นศูนย์ลดโลกร้อน ขยะ Recycle นวัตกรรม ลดโลกร้อน ถ้าทุกคนสามารถแยกขยะอินทรีย์ที่มีประโยชน์ ออกจะขยะอื่นๆ เช่นพลาสติก เคมีภัณฑ์ต่างๆ จะทำให้เราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีความเหมาะสมและเพื่อความยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ : เบอร์โทร 086-351734 หรือ 02-0008768

Line : @civio Facebook : civio thailand

 Email : massdyna@outlook.com 

Website : www.massdyna.com