ซีพีแรม ร่วมกับ ปศส.16 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสู้ภัย COVID-19 มอบสิ่งของช่วยเหลือสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

0
562

     

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปศส.16) สถาบันพระปกเกล้า มอบอาหารและเบอเกอรี่ จำนวน 1,800 ชิ้น น้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช (คนที่ 3 จากซ้าย แถวที่ 1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค พร้อมกันนั้น ตัวแทน ปศส. รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสมทบเงินบริจาค จำนวน 47,500 บาท และสบู่ มาดามเฮง จำนวน 4,000 ก้อน สำหรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนที่เดือดร้อนในกรณีเหตุการณ์ COVID-19 ที่ประสบปัญหาในจังหวัดสระแก้วในขณะนี้ ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดสระแก้ว เมื่อที่ผ่านมา