จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจีดีเอช เข้ารับพิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

0
1163

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เข้ารับพิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ผ่านมา

โดยมีคุณพ่อวัฒนา โอสถศิลป์ พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร และผู้บริหารจีดีเอช จิระ มะลิกุล, ยงยุทธ ทองกองทุน,วิชชพัชร์ โกจิ๋ว,สุวิมล เตชะสุปินัน, ปรียาวรรณ สิริทรัพย์ทวี ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี