งาน GENBA Management Conference & Award 2023 (GMCA2023)

0
211

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMA) และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) จัดงานแถลงข่าว GENBA Management Conference & Award 2023 (GMCA2023) เพื่อรับชมการนำเสนอกรณีศึกษาจาก 8 บริษัทระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานระดับแนวหน้าตระหนักถึงบทบาทของตนเอง และเพิ่มระดับความสามารถในฐานะผู้จัดการระดับแนวหน้าของหน้างานการผลิตในไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการยกระดับ การรักษา และการถ่ายทอดส่งต่อเทคโนโลยี KAIZEN ต่อไป