งาน“เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” จังหวัดสุรินทร์

0
723
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ จัด งาน“เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” จังหวัดสุรินทร์
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงาน “เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการแสดงเชิงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านและสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นที่สนใจด้วยการสร้างกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่น
เที่ยวสราญเมืองสะเร็นฯ นำร่องโดย 4 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของสุรินทร์ ได้แก่ 1) บ้านสระ หมู่ที่ 18 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท 2) บ้านเสรียง หมู่ที่ 2 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ 3) บ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ 4) บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี เป็นการเปิดตำนานเมืองสุรินทร์ ‘อีสานใต้ ที่มีเสน่ห์วิถีชุมชนไม่ซ้ำใคร ด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน สาธิตการสาวไหม ทอผ้ามักหมี่ ทำสบู่จากรังไหม ตลอดจนการชิมอาหารพื้นถิ่น กินนอาหารพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ที่น่าสนใจบนเวที และกิจกรรมสาธิตของชุมชนที่ผู้ชมงานสามารถร่วมทำและนำผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นที่ระลึก ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเด่นดังจากอีก 50 หมู่บ้านของ จ.สุรินทร์ ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน