งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29”

0
642

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานประกาศรางวัลให้กับภาพยนตร์ไทย ประจำปี 2562-2563

มีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราชเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละประเภท และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม และความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ตลอดจนการจัดงานในครั้งนี้ ยังจะมุ่งเน้นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ และจัดหวัดบุรีรัมย์ การจัดงานในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ที่จะถ่ายทอดพิธีการจัดงานประกาศรางวัลฯ ระหว่างเวลา 22.15 น.- 00.15 น.

ผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29

1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ

– Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ /บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด

– ขุนแผน ฟ้าฟื้น /บริษัท แฟทแคท วีเอฟเอ็กซ์ จำกัด

– จอมขมังเวทย์ 2020 / บริษัทฮิวแมนฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

– แสงกระสือ / บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด                 บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด

– อีเรียมซิ่ง / Riff Studio & Alternate Studio

2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้า

– ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร

– จอมขมังเวทย์ 2020/ Q FX Studio

– ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อาภรณ์ มีบางยาง

– พี่นาค 2 / ถัถลี จารุจุฑารัตน์ , มนตรี วัดละเอียด

– แสงกระสือ / ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า

  1. ออกแบบเครื่องแต่งกาย

– Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / สุธี เหมือนวาจา

– ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ประภากาศ อังศุสิงห์, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์

– แสงกระสือ / ชญานุช เสวกวัฒนา

– อ้าย..คนหล่อลวง / สุธี เหมือนวาจา

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

4.กำกับศิลป์

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ราสิเกติ์ สุขกาล

– กระเบนราหู / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

– ขุนแผน ฟ้าฟื้น / พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร

– แสงกระสือ / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรนันต์ ตาลานนท์

5.ดนตรีประกอบ

– Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / หัวลำโพงริดดิม

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ธนชัย อุชชิน

– กระเบนราหู / คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี

– แสงกระสือ / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ใจเทพ ร่าเริงใจ

6.เพลงนำภาพยนตร์

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / เพลง LET U GO ร้องโดย : เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์ ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา, วิษณุ ลิขิตสถาพร

– ดิวไปด้วยกันนะ / เพลง : รุ้ง โดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

– ไทบ้าน x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้ / เพลง : โดดดิด่ง ศิลปิน : ไอดอลหญิงวงBNK 48

– อ้าย..คนหล่อลวง / เพลง : พี่ไม่หล่อลวง ศิลปิน : BamBam

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / เพลง : ทิ้งแต่เก็บ ศิลปิน : The Toysup

7.บันทึกเสียงและผสมเสียง

– Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / นฤเบศ เปี่ยมใย จากบริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, สราวุธ พันถา, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

– กระเบนราหู / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา, ชาร์ลส์ บุสเซียน, อาร์โนด์ โรลลองด์

– แสงกระสือ / ไวกูญ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ, บริษัท วันคลู ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก บริษัท วันคูล ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

8.ลำดับภาพ

– Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ปนายุ คุณวัลลี

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

– กระเบนราหู / หรินทร์ แพทรงไทย, ลี ชาตะเมธีกุล

– แสงกระสือ / มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวกตระการ

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

9.ถ่ายภาพ

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

– กระเบนราหู / นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

– ดิว ไปด้วยกันนะ / นิกร ศรีพงศ์วรกุล

– แสงกระสือ / ภิไธย สมิตสุต

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นิรมล รอสส์

10.บทภาพยนตร์

– Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ชยนพ บุญประกอบ, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

– ดิวไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว,

– แสงกระสือ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล,

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

11.ผู้แสดงสมทบหญิง

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / แพรวา สุธรรมพงษ์

– โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / หัทยา วงษ์กระจ่าง

– อ้าย..คนหล่อลวง / คัทลียา แมคอินทอช

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ษริกา สารทศิลป์ศุภา

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / อาภาศิริ จันทรรัศมี

12.ผู้แสดงสมทบชาย

– จอมขมังเวทย์ 2020 / จิรายุ ตันตระกูล

– ดิวไปด้วยกัน / พันธุ์ธัช กันคำ

– ไบท์แมน 2 / สมชาย เข็มกลัด

– อ้าย..คนหล่อลวง / พงศธร จงวิลาส

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ถิรวัฒน์ โงสว่าง

13.ผู้แสดงนำหญิง

– Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

– ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อารยา เอ ฮาร์เก็ต

– แสงกระสือ / ภัณฑิรา พิพิธยากร

– อีเรียมซิ่ง / ราณี แคมเปน

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง

14.ผู้แสดงนำชาย

– ดิว ไปด้วยกันนะ / ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์

– โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

– แสงกระสือ / โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์

– อ้าย..คนหล่อลวง / ณเดชน์ คูกิมิยะ

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

15.ผู้กำกับภาพยนตร์

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

– กระเบนราหู / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

– ดิว ไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

– แสงกระสือ / สิทธิศิริ มงคลศิริ

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

– Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ติเอด ฟิล์ม จำกัด, บริษัท ซองซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท สไลด์เดอร์ แคท จำกัด

– กระเบนราหู / ไดเวอร์ชัน, มิทเอ้าท์ซาวด์ฟิล์ม

– ดิว ไปด้วยกันนะ / บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

– แสงกระสือ / บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด

– ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

17.ภาพยนตร์สารคดี

– School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน / บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด

– ดินไร้แดน / Mobil Lab Project

– ติดถ้ำ / Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)