คุณจีรวัฒน์ มานะกิจไพโรจน์ ผู้บริหารบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด รับรางวัล Thailand Industry Awards 2023

0
271

สมาคมธุรกิจอาเซียน ร่วมกับ สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย และกลุ่มสหการอุตสาหกรรมภาคเอเชีย จัดงานมอบรางวัลสุดใหญ่ ให้กับ นักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าของแบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กับรางวัล การประเมินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี Thailand Industry Awards 2023 ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่าน ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว สำหรับนักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าของแบรนด์ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณา จากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว คือ คุณจีรวัฒน์ มานะกิจไพโรจน์ ผู้บริหารบริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จํากัด