คำภีร์ อลังการ ดีไซน์เนอร์ไทย จัดทำโครงการร่วมทำชุดมิสแกรนด์ประจำจังหวัด เพื่อต่อยอดทางการศึกษา”

0
675

คำภีร์ อลังการได้จัดทำ โครงการร่วมทำชุดประจำชาติ “พาผลงานน้องสู่เวทีสากล” เพื่อต่อสานเจตนารมณ์การสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ผ่านเวทีนางงามสู่การต่อยอดทางการศึกษานี้ขึ้นมา

สำหรับชุดประจำจังหวัด มิสแกรนด์สงขลา 2020 ในปีนี้ “คำภีร์ อลังการ” ได้เปิดโอกาสในรุ่นน้องนักศึกษาสาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้ร่วมลงมือออกแบบ และตัดเย็บชุด เพื่อผลักดันให้รุ่นน้องได้มีประสบการณ์สัมผัสการทำงาน กับเวทีประกวดระดับชาติ ซึ่งชุดที่ออกแบบจะนำเสนอภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา อย่างปราณีต และอลังการ และยังมีกิจกรรมดีๆ สำหรับกับการประกอบการสอน
(โครงการวาดภาพเหมือน สินค้านางงาม ชิงทุนการศึกษา 10000 บาท) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
และขอขอบคุณ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศิล เพราะมีเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์โครงการดีๆ แบบนี้จึงเกิดขึ้น

คอเซปชุดประจำจังหวัดมิสแกรนด์สงขลาในปีนี้คือ “ชุดเรือพระสยาม” ชุดนี้ได้รับแรงบรรดาลใจมาจากประเพณีลากพระ ซึ่งจะจัดงานขึ้นหลังวันออกพรรษา โดยแต่ละวัดจะร่วมกันจัดทำเรือพระขึ้นมา เพื่อส่งเข้าประกวดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

จึงได้หยิบยกเอาความสวยงามของเรือพระมาผ่านชุดประจำจังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดได้เห็นถึงความงาม และเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ที่มีความโดดเด่นด้วยสี และลวดลาย ซึ่งชุดนี้ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาการออกแบบ เพื่อต่อยอดทางการศึกษาโครงการร่วมทำชุดประจำชาติ “พาผลงานน้องสู่เวทีสากล “ออกแบบ และตัดเย็บโดย คำภีร์ อลังการ และนักศึกษาการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา