กิจกรรมแรกของ 58 ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019 City Tour กรุงเทพมหานคร

0
1067

กิจกรรมแรกของ 58 ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2019

City Tour กรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไทย

เวที Miss Universe Thailand 2019 เริ่มต้นกิจกรรมแรกในการเก็บตัวผู้เข้าประกวดปีนี้ด้วยกิจกรรม City Tour กรุงเทพมหานคร โดยผู้ผ่านเข้าประกวดทั้ง 58 คนจะเดินทางสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และ เดินทางต่อสู่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ