การตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันวินิจฉัยโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว (Rapid Test) โดย N Health

0
195
N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลแนวหน้าของประเทศไทย เปิดเผยถึงบริการการตรวจวินิจฉัยโรคแบบรวดเร็ว (Rapid Test) สำหรับการคัดกรองหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) ข้อดีของชุดตรวจแบบ Rapid Test นี้จะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันร่างกาย (Serology test) ผ่านการตรวจหาแอนติบอดี (IgG และ IgM) ในเลือด ซีรัม หรือพลาสมา ซึ่งแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางจะเป็นผู้พิจารณาผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ประกอบกับผลทดสอบด้านอื่นๆ การแปลผลโดยเบื้องต้นหากมีผลเป็นบวก หมายถึงร่างกายเคยติดเชื้อไวรัสมาแล้ว หรือกำลังติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10-14 วัน ทั้งนี้จะต้องยืนยันผลอีกครั้งด้วยวิธีการตรวจ RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานต่อไป หากผลเป็นลบ หมายถึงร่างกายไม่ได้ติดเชื้อ หรืออาจกำลังติดเชื้ออยู่แต่ยังอยู่ในระยะที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และทำให้เกิดผลลบลวง เนื่องจากระยะเวลาไม่นานพอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ทั้งนี้การตรวจ Rapid Test เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการสอบสวน และควบคุมการระบาดของโรคได้ ด้วยความรวดเร็วในการทดสอบ และราคาในการให้บริการที่ย่อมเยากว่าวิธีมาตรฐานที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มประชากรเป็นวงกว้างขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมสถานการณ์ และลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อได้ในที่สุด  สำหรับชุดตรวจดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02- 762-4000 ไลน์ @nhealth หรือ [email protected]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here