Tellscore นำทัพเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมทำกิจกรรม สร้างการตระหนักรู้ประเด็นสังคม พร้อมจับมือหน่วยงานองค์การเพื่อสังคม

0
732

 

Tellscore ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติงแพลตฟอร์มที่ให้บริการสร้างแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม จับมือกับหน่วยงาน นำโดย มูลนิธิเพื่อคนไทย เว็บไซต์เทใจดอทคอม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความตระหนักรู้ ทางสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีร่วมกัน โดยนำทัพเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการเป็นกระบอกเสียงผลิตคอนเทนต์และส่งต่อเรื่องราวดีๆ ระหว่างกิจกรรมและผู้ติดตาม เพราะ Tellscore เชื่อว่าการร่วมมือกันของกลุ่มตนเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมให้พัฒนาต่อไป

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมแรกในแคมเปญ “ละอ่อนหายใจม่วน” ที่ Tellscore ร่วมกับ เว็บไซต์เทใจดอทคอม เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM2.5 ติดตั้งใน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.เชียงใหม่ โดยชวน อินฟลูเอนเซอร์กว่า 500 คน กระจายข่าวสารการระดมทุนบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ

กิจกรรมที่สอง คุณสุวิตา จรัญวงศ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อ “การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ สื่อทรงพลังสร้างสรรค์ ปลอดภัย” จัดขึ้นโดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล และไอเดียการคุ้มครองผู้บริภค ผ่านพลังอินฟลูเอนเซอร์ เป้าหมายเพื่อสานต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับการรณรงค์ในแคมเปญ “หยุดขึ้นราคาค่าทางด่วนดอนเมือง-โทลล์เวย์” ด้วยการระดมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 100 คน ร่วมสื่อสาร

กิจกรรมที่สามในงาน “Good Society Expo 2019: รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง” ร่วมกับมูลนิธิ เพื่อคนไทย โดย Tellscore ร่วมงานในฐานะภาคีภาคสื่อสารออนไลน์ ชวนอินฟลูเอนเซอร์ในเครื่อข่ายกว่า 50 คนร่วมงาน และอีกกว่า 500 คนลงทะเบียนยกมือพร้อมร่วมเป็นสื่อสร้างสรรค์ ปลุกประแส Active Citizen ในสังคมอินเทอร์เน็ตด้วยการช่วยเหลือสังคมตามความถนัดและความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการศึกษา คนพิการ คอร์รัปชั่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และอื่นๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นได้ พร้อมกับให้ช่องทางการลงมือแก้ปัญหาสังคมแก่ประชาชน

 

​​และกิจกรรมสุดท้ายกับงานสัมมนาเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ” ที่จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิฟรีดิชเนามันต์ โดย Tellscore ส่งตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ คุณปีโป้ (Pipodiy) ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “Cyber Wellness: ชีวีมีสุข คนยุคไซเบอร์” มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนในสังคมได้พัฒนาศักยภาพทางความคิด เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากผลกระทบในด้านลบจากสื่อ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวคู่มือ E-Book เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ เรื่อง “การเสนอข่าว ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือน” อีกด้วย

Tellscore มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมด้วยการแบ่งปันเสมอมา พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาให้ประเทศของเราน่าอยู่มากกว่าเดิม สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.tellscore.com