S&P ร่วมสนันสนุนโครงการ “ALL for HEROES อิ่มนี้เพื่อหมอ และบุคลากรทางการแพทย์”

0
839

S&P นำโดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัทเอส แอนด์ พีซินดอเคท จำกัด (มหาชน) มอบอาหารกล่องพร้อมทาน แก่โครงการ “ALL for HEROES อิ่มนี้เพื่อหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นโครงการดีๆจาก CPN  ด้วยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย