P&G ประเทศไทยสนับสนุนโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai ในโครงการเฉพาะกิจ #missionบุษราคัม75

0
421

P&G ประเทศไทยสนับสนุนโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai ในโครงการเฉพาะกิจ #missionบุษราคัม75 ด้วยการร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยจากแบรนด์ P&G มูลค่า 646,824 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

อาสาสมัครโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai เดินทางไปโรงพยาบาลสนามบุษราคัมเพื่อนำสิ่งของบริจาคไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลอีกครั้ง  โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสิ่งของเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยจากแบรนด์ของ P&G  ได้แก่ น้ำยาซักผ้า Downy ขนาด 150 มล. จำนวน 6,720 ขวด ยาสระผม Pantene 180 มล. รวม 9,000 ขวด และมีดโกนหนวด Gillette Vector รวม 1,080 อัน มูลค่าทั้งสิ้น 646,824 บาท

ในการนี้ นายแพทย์จรัล ปันกองงาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามบุษราคัม เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาคจากหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ต้องรอด” และอาสาสมัครตัวแทนกลุ่ม Up for Thai เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วย อาสาสมัคร และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภายในโรงพยาบาล