Open House วิสาหกิจชุมชน สิริสุพรรณ บอกกล่าว เล่าถึง ของดีที่สุพรรณ

0
318

20 กันยายน 2565 ต.สนามคลี จ.สุพรรณบุรี
นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธาน เปิดงาน Open House วิสาหกิจชุมชน สิริสุพรรณ บอกกล่าว เล่าถึง ของดีที่สุพรรณ ยกระดับ ปลาสลิด ให้เป็นของดีในจังหวัด ว่าสุพรรณ เป็นแหล่งขายตรง ขายปลีก จำหน่ายส่งออกปลาสลิดแช่น้ำเกลือ พืชผักสวนครัว และ จิ้งหรีด ซึ่งงานนี้ บริหารงานโดย คุณณัชกฤติ พิมพ์ทอง กรรมการผู้จัดการ คุณณัชเบญญา อ่อนวิมล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฯลฯ


Fanpage : สุพรรณิกาล์ ปลาสลิด