GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

0
144

 

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง รวมไปถึงวงการการศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา อย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)เบ้าหลอมในการสร้างผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่เพียงจะต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างรวดเร็ว แต่ต้องมีความเหมาะสม ความถูกต้องในเนื้อหาสร้างความเชี่ยวชาญและยกระดับทักษะ ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้บริหารองค์กรที่เปรียบเสมือนหัวหอกและฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร สามารถนำสิ่งที่เรียนไปทำงานได้จริงในสภาวะที่ระบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งคนวัย Millennials ที่เกิดมาในยุคแรกของเทคโนโลยี ก้าวเข้ามาในการทำงานมากขึ้นมีการแข่งขันแบบ Platform ในวงการธุรกิจ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมหลักสูตร MBA ในประเทศไทย

       รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า “การทำธุรกิจต้องมีทักษะทางดิจิทัล สมัยก่อนเราแก้ปัญหาด้วย EQ, IQ, MQ แต่ในปัจจุบันจะต้องมีความรวดเร็ว, DQ (Digital Intelligence Quotient)ด้วย อีกทั้งการศึกษาในยุคปัจจุบันของหลายประเทศมีการปรับเอาเรื่องของปัญหา มาเป็นจุดในการตั้งต้นให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหา หรือการเอาแนวคิดในการใช้เกมส์จำลองเพื่อทดลองปฏิบัติ (Gamification) มาทำให้คนรู้สึกเกิดความอยากเรียนรู้มากขึ้นซึ่ง 3 สิ่งที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)ในยุคดิจิทัล นั่นคือ 1. สังคมที่หลากหลายผ่านแนวคิดทันสมัย (Global Mindset) เพราะบางครั้งความเชื่อมั่นในวิธีคิด การแก้ปัญหาของเราอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด จึงต้องแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านการทำงานกลุ่มกับเพื่อนต่างชาติหลากหลายวัฒนธรรม ทำให้เห็นมุมมองใหม่ที่เราเองอาจนึกไม่ถึง และจุดประกายต่อยอดให้สามารถสร้างสรรค์แนวทางขจัดปัญหานั้นได้ 2.การผสมผสานและคิดนอกกรอบ (Hybrid Learning System) จัดให้บริษัทชั้นนำมาร่วมออกแบบหลักสูตร ซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่า พวกเขามองหาอะไรจากผู้บริหารรุ่นใหม่ และจึงออกแบบให้ตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรมองหามากที่สุด ดังนั้นจะได้หลักสูตรความเป็น Hybrid ความลงตัวในการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับกรณีศึกษา ได้รับประสบการณ์จริง สุดท้าย ข้อ3.ตอบโจทย์คนทำงานหลายคนอยากมีเวลาเรียนที่ลงตัวง่ายต่อการบริหารจัดการชีวิต การจัดการเรียนเป็นโมดูลรายวิชาเพื่อให้ศึกษาเชิงลึกของเรื่องๆ นั้นอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องต่อไป

ถือเป็นผลลัพท์ที่ดีซึ่งหลักสูตร GEMBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ครบเครื่องทั้ง 3 สิ่ง และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ 3 มงกุฏรางวัลระดับโลก หรือ Triple Crown จาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) สหรัฐอเมริกา,EQUIS (EFMD Quality Improvement System) สหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) สหราชอาณาจักร”

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here