GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

0
662

 

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง รวมไปถึงวงการการศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา อย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)เบ้าหลอมในการสร้างผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่เพียงจะต้องพัฒนาหลักสูตรอย่างรวดเร็ว แต่ต้องมีความเหมาะสม ความถูกต้องในเนื้อหาสร้างความเชี่ยวชาญและยกระดับทักษะ ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ผู้บริหารองค์กรที่เปรียบเสมือนหัวหอกและฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร สามารถนำสิ่งที่เรียนไปทำงานได้จริงในสภาวะที่ระบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งคนวัย Millennials ที่เกิดมาในยุคแรกของเทคโนโลยี ก้าวเข้ามาในการทำงานมากขึ้นมีการแข่งขันแบบ Platform ในวงการธุรกิจ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมหลักสูตร MBA ในประเทศไทย

       รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า “การทำธุรกิจต้องมีทักษะทางดิจิทัล สมัยก่อนเราแก้ปัญหาด้วย EQ, IQ, MQ แต่ในปัจจุบันจะต้องมีความรวดเร็ว, DQ (Digital Intelligence Quotient)ด้วย อีกทั้งการศึกษาในยุคปัจจุบันของหลายประเทศมีการปรับเอาเรื่องของปัญหา มาเป็นจุดในการตั้งต้นให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหา หรือการเอาแนวคิดในการใช้เกมส์จำลองเพื่อทดลองปฏิบัติ (Gamification) มาทำให้คนรู้สึกเกิดความอยากเรียนรู้มากขึ้นซึ่ง 3 สิ่งที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)ในยุคดิจิทัล นั่นคือ 1. สังคมที่หลากหลายผ่านแนวคิดทันสมัย (Global Mindset) เพราะบางครั้งความเชื่อมั่นในวิธีคิด การแก้ปัญหาของเราอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด จึงต้องแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านการทำงานกลุ่มกับเพื่อนต่างชาติหลากหลายวัฒนธรรม ทำให้เห็นมุมมองใหม่ที่เราเองอาจนึกไม่ถึง และจุดประกายต่อยอดให้สามารถสร้างสรรค์แนวทางขจัดปัญหานั้นได้ 2.การผสมผสานและคิดนอกกรอบ (Hybrid Learning System) จัดให้บริษัทชั้นนำมาร่วมออกแบบหลักสูตร ซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่า พวกเขามองหาอะไรจากผู้บริหารรุ่นใหม่ และจึงออกแบบให้ตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรมองหามากที่สุด ดังนั้นจะได้หลักสูตรความเป็น Hybrid ความลงตัวในการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับกรณีศึกษา ได้รับประสบการณ์จริง สุดท้าย ข้อ3.ตอบโจทย์คนทำงานหลายคนอยากมีเวลาเรียนที่ลงตัวง่ายต่อการบริหารจัดการชีวิต การจัดการเรียนเป็นโมดูลรายวิชาเพื่อให้ศึกษาเชิงลึกของเรื่องๆ นั้นอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องต่อไป

ถือเป็นผลลัพท์ที่ดีซึ่งหลักสูตร GEMBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ครบเครื่องทั้ง 3 สิ่ง และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ 3 มงกุฏรางวัลระดับโลก หรือ Triple Crown จาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) สหรัฐอเมริกา,EQUIS (EFMD Quality Improvement System) สหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) สหราชอาณาจักร”