“60 ปี PEA 6 ของขวัญปีใหม่ มอบให้ประชาชน” 

0
629

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ พร้อมมอบ 6 ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ

  1. ฟรีขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนรายใหม่ ยกเลิกการจำกัดวงเงินที่75,000 บาทต่อครัวเรือน
  2. ฟรีค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า140 เมตร สำหรับผู้ใช้ไฟที่ต้องการขยายเขตระบบไฟฟ้า

ภายในระยะ 140 เมตรแรกจากระบบไฟฟ้าเดิม ไม่เสียค่าใช้จ่าย https://youtu.be/3MZSW-slTYw

  1. ฟรีค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเกษตร80,000 บาท PEA รับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเกษตรไม่เกิน 80,000 บาทต่อราย
  2. เปิดใช้งานEV Charging Station ที่ปั๊มบางจาก 20 สถานี ชาร์จ EV ฟรีทุกสถานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มกราคม 2564 https://youtu.be/D-7R77Q9q5Q
  3. เพิ่มมิเตอร์เครื่องที่2 ให้ผู้ใช้ EV ช่วยให้ผู้ใช้ EV ลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าเข้าบ้าน มิเตอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีอยู่เดิมได้
  4. เพิ่มคุณภาพบริการ“ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค” สำหรับผู้ขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ กรณีไม่ต้องก่อสร้างขยายเขตหากผู้ขอใช้ไฟอยู่ในเขตเทศบาล ให้บริการได้ภายใน 1 วันทำการ และกรณีผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตชุมชน ให้บริการได้ภายใน 3 วันทำการ

ติดตามข่าวสารความรู้เรื่องไฟฟ้าได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th   หรือ https://lin.ee/v8OYwtU

ติดต่อ PEA โทร 1129 PEA Call Center