โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (UNESCO Sustainable Tourism Pledge)

0
505

มร.ทิโม่ เคว้นซ์ลี่ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ “โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย” ได้ร่วมลงนามปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของยูเนสโก (UNESCO Sustainable Tourism Pledge) ซึ่งแสดงถึงคำมั่นสัญญาที่โรงแรมฯ ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืนโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และชุมชุน ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

 

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. สาลินี     สังสวัสดิ์
  2. สมคิด    บัวนาค                  หัวหน้าเชฟ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
  3. ณัฐพงศ์ เพ็ญรัตน์                 หัวหน้าช่าง โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
  4. มร.ทิโม่ เคว้นซ์ลี่                  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
  5. ปฏิภาณกวี เรืองสวัสดิ์            ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
  6. ธิติรัฐ     วีระนนท์                 ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย
  7. วรดา      ปัญจะภักดี