โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

0
170

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมให้การต้อนรับ คุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองห้วยขวาง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)