โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2023…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ปีที่ 19”

0
190

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2023…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยได้ขนกองทัพเค้กแสนอร่อย จำนวน 545 ปอนด์ เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มสู่สังคม ไปยังผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 3,775 คน จากมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 22 แห่ง

ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์เด็กพิเศษ ชุมชนคลองเตย) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่) มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านพระพร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (บ้านราชาวดี หญิง-ชาย) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค1-2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันแห่งความรัก เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และความปราถนาดีไปยังผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความสุข รอยยิ้มคืนสู่สังคม และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป…