เสวนาออนไลน์ “ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์”

0
347

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ ในหัวข้อ “Hate Speech รับมืออย่างไร เมื่อคอมเมนต์ร้ายกำลังทำลายสังคม” เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ในประเด็นการรับมือกับปัญหา Hate Speech ของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมปัจจุบัน ผ่านเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Fake News ตอน Fake News, Make Money ปรับตัวอย่างไร ในยุคที่เงินมีค่ามากกว่าความจริง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้หยิบยกปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Hate Speech ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของ Hate Speech สาเหตุที่ทำให้เกิด Hate Speech มาจากอะไร ผลกระทบของ Hate Speech วิธีรับมือกับ Hate Speech วิธีแก้ปัญหา Hate Speech และวิธีป้องกันไม่ให้เกิด Hate Speech

เสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ เจ้าของหน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และเป็นผู้ก่อตั้งการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาบนเว็บไซต์ และ คุณศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา Hate Speech เข้าร่วมการเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว Workpoint News

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ในตอน “Hate Speech รับมืออย่างไร เมื่อคอมเมนต์ร้ายกำลังทำลายสังคม” สามารถรับชมพร้อมกันได้ ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านลิงค์ https://shorturl.asia/uFpW0