เที่ยวฟรี แจกจริงนาทีทอง OTOP UTTARADIT FESTIVAL @ซีคอนบางแค

0
216

นายณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค ภายใต้แคมเปญ “OTOP UTTARADIT FESTIVAL อุตรดิตถ์สุดฟิน กินช็อป OTOP สุขใจ” เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค ยกทัพผู้ประกอบการของดี ของเด่นประจำจังหวัด สู่กรุงเทพมหานคร ตลอดกว่า 5 วัน ซึ่งภายในงานได้มีพิธีเปิดงาน โดยนายณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ระดับภูมิภาค “OTOP UTTARADIT FESTIVAL อุตรดิตถ์สุดฟิน กินช็อป OTOP สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 2,926,900 บาท และได้กำหนดจัดงาน “OTOP UTTARADIT FESTIVAL อุตรดิตถ์สุดฟิน กินช็อป OTOP สุขใจ” ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ OTOP Trader กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับภูมิภาค ทั้งเพื่อให้ OTOP Trader กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จัก

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งการแสดงจากศิลปิน ปราโมทย์ วิเลปะละ, เวสป้า อาร์สยาม, ไข่มุก รุ่งรัตน์, หวิว ณัฐพล, แซค ชุมแพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชมฟรีตลอดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานอย่างหนาแน่น ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดีขึ้น