เซ็นทรัล ร่วมฉลองบทบาทผู้หญิง ต้อนรับวันสตรีสากล 2024 จัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “SHEPOSSIBLE”

0
372

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง ต้อนรับวันสตรีสากล 2024จัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “SHEPOSSIBLE” เพื่อให้ผู้หญิง (พร้อม) เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงครั้งแรกของไทย! กับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงทุกเจนเนอเรชันและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้หญิงทั่วประเทศ

 

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต ร่วมต้อนรับวันสตรีสากล จัดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “SHEPOSSIBLE” เพื่อร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง และสนับสนุนให้ผู้หญิง ‘พร้อม’ เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในทุกมิติของสังคม กับไฮไลต์สำคัญครั้งแรกของเมืองไทย! ในการนำเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดอย่าง AI มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงในทุกเจนเนอเรชัน และเป็นกิมมิคในการแสดงพลังส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้หญิงทั่วประเทศ ผ่านหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมี.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิล์ด และช่องทางออนไลน์ คลิก https://www.central.co.th/th/shepossible  ซึ่งนับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการให้ความสำคัญกับผู้หญิง รวมทั้งมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับผู้หญิงทุกเจนเนอเรชันสู่ความ ‘พร้อม’ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป


ณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะ
นักบริหารหญิงที่จะเข้าร่วมสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในแคมเปญ “SHEPOSSIBLE”
กล่าวว่า ห้างเซ็นทรัลเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถและพลังบวกของผู้หญิงในการเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร สังคมและประเทศมาโดยตลอด      โดยเราเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้แสดงออกทางความคิดและการลงมือทำอย่างเต็มที่ทั้งภายในองค์กรเอง รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานภายนอกองค์กรในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในผู้หญิงทุกเจนเนอเรชัน และอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญคือ การเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือผู้หญิงจากปัญหาหลัก ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (1) ที่จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เช่น การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การเข้าถึงการรักษาและการมีสุขอนามัยที่ดี, ความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ, ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ในทุกช่วงวัย และคุณภาพชีวิตของสตรีที่ส่งผลต่อการมีลูกจนนำไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ ด้วยเหตุนี้ ห้างเซ็นทรัล ในฐานะองค์กรธุรกิจที่มีเครือข่ายพันธมิตร
ที่มีความพร้อมในด้านต่าง จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการลดปัญหา และร่วมพัฒนาสร้างความพร้อมแก่ผู้หญิงไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างพลัง แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อเป็นเกราะสำคัญให้ผู้หญิงก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค และกรอบความคิดแบบเดิม สู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมและพร้อมจะเป็นแรงสำคัญในการส่งต่อพลัง แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกในวงกว้างต่อไป จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘SHEPOSSIBLE’ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น
ในคอนเซ็ปต์ ให้ผู้หญิง (พร้อม) เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้เป็นอย่างดี

ด้าน รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้ขับเคลื่อนแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” คนสำคัญเป็นปีที่ 2 และเป็นผู้ผลักดันแคมเปญจนกลายเป็น
ซิกเนเจอร์แคมเปญเพื่อผู้หญิงแห่งปี
เผยถึงไฮไลต์และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจของแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” ในปีนี้ว่า จากความสำเร็จของแคมเปญ SHEPOSSIBLE ในปีที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมมือกับ 8 อาร์ติสท์หญิงแถวหน้าของไทยในการร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ เละความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทั่วประเทศผ่านนิทรรศการงานศิลปะSHEPOSSIBLE ที่ทำให้เราได้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่จากหลากหลายวงการทั้งจากอาร์ติสท์ ลูกค้าคนสำคัญ พันธมิตรแบรนด์สินค้า ผู้บริหารและพนักงานที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างสรรค์สิ่งดี ให้เกิดแก่ผู้หญิงไทยในวงกว้าง ในปีนี้เราจึงเดินหน้าที่จะสานต่อแคมเปญ SHEPOSSIBLE อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งใจที่จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งต่อพลัง แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก รวมไปถึงความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่ผู้หญิงทั่วประเทศผ่านหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อสร้างเกราะความพร้อมให้กับผู้หญิงควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้หญิงให้พวกเขาได้มีพลังใจ พร้อมจุดชนวนแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ที่เชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้หญิงในทุกเจนเนอเรชันในการนำไปต่อยอดทางความคิดและพร้อมลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการนำเทรนด์ของโลกปัจจุบันอย่าง AI มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อกำลังใจรวมทั้งความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นผู้หญิงที่พร้อม
จะขับเคลื่อนตัวเอง สังคม และประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ความยั่งยืน และสุขอนามัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยและในวงการค้าปลีกที่มีการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริมทัพเพื่อสร้างสรรค์และจุดประกายพลังบวกให้กับผู้หญิงที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเราคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นโมเดลต้นแบบในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในอนาคต ที่จะส่งผลให้ผู้หญิงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและพร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกมิติในสังคมอย่างมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับ เชื่อถืออย่างเสมอภาคในทุก บทบาทต่อไป

หมายเหตุ:  (1) ที่มา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570

สำหรับหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้หญิง (พร้อม) เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ในแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” ตลอดเดือน มี.ค. 67 ประกอบด้วย…

o LET’S INSPIRE INCLUSION: ห้างเซ็นทรัล จับมือ Mirror Thailand เปิดเวทีทอล์กแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมแชร์มุมมองการดำเนินชีวิตจากไอดอลผู้หญิงไทยในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในวันที่ 5 มี.ค. 67 ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่….

ECONOMIC EMPOWERMENT: ความสำคัญในการส่งเสริมผู้หญิงให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ของกลุ่มเซ็นทรัล และแคมเปญ “SHEPOSSIBLE” ของห้างเซ็นทรัล โดยคุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล               จิราธิวัฒน์ ผู้กุมบังเหียนการบริหารห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน 77 สาขาทั่วไทย และคุณกรองกมล มารี เดอเลออน Vice President, Beacon Venture Capital และ คณะกรรมการ โครงการ Cartier Women’s Initiative ประจำปี 2024

EDUCATION EMPOWERMENT: Body Right Sex Relationship และอีกหลายสิ่งที่ผู้หญิงควรรู้ตั้งแต่วัยเรียน

จนถึงการ เรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดชีวิต เพราะผู้หญิงยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีอิสระ และสนุกกับชีวิต ได้มากเท่านั้น โดยคุณซินดี้ – สิรินยา บิชอพ ทูตสันถวไมตรี UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้ก่อตั้งแคมเปญ “DON’T TELL ME HOW TO DRESS” ทั้งยังเป็นวิทยากรให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของร่างกายในวัยเจริญพันธุ์ รวมถึงเข้าใจเรื่องสิทธิในร่างกายตัวเอง และ คุณมุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทยและเวียดนาม ที่เล็งเห็นความสำคัญของ Lifelong Learning ที่ยูทูปเองเป็นอีกส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่ที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในทุกช่วงวัยของชีวิต

HEALTH EMPOWERMENT: สุขภาพกาย-สุขภาพใจที่ดีคือสมบัติอันมีค่าในชีวิต และทั้งสองสิ่งนี้แยกจากกันไม่ขาด เมื่อสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเริ่มต้นจากการหลั่งฮอร์โมน ซึ่งหลายครั้งขึ้นอยู่กับสภาวะ

จิตใจและการดูแลร่างกายก็จะพาจิตใจให้ผ่อนคลายขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดผ่านศิลปะการเคลื่อนไหว ผู้ก่อตั้ง Empathy Sauce และโฮสต์ประจำ R U OK พอดแคสต์ และพญ.ธิศรา วีรสมัย สูตินรีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน หัวหน้าศูนย์ Smart Life Preventive Medicine Center โรงพยาบาลพญาไท 1

LIFE EMPOWERMENT ว่าด้วยการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีอิสระในการใช้ชีวิตสามารถเลือกทางชีวิตของตัวเอง และมีความสุขกับชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นได้อย่างไม่ต้องถูกกดทับโดยกรอบของสังคม โดยคุณซอล ฐิตารีย์ สรวลสรรค์ Executive Director of Nigao Exclusive Salon Partner ที่เชื่อว่าผู้หญิงสามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด คุณยี วันเพ็ญ ชัยบุญญลักษณ์ นางแบบแฟชั่นและโฆษณา ที่เริ่มเดบิวต์เมื่ออายุ 57 ปี หลังจากที่เป็นแม่บ้านเต็มตัวมาตั้งแต่อายุ 30 ปี และคุณแอนโทเนีย โพซิ้ว ตัวแทนจากประเทศไทยที่คว้ารางวัลรองอันดับ 1 เวที Miss Universe 2023 ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนในประเทศ ในการทำตามความฝัน

ของตัวเองจนสำเร็จและเป็นเจ้าของโครงการ Little Steps ตั้งแต่อายุ 18 ปี ที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้เปราะบางในประเทศไทยให้ได้รับโอกาสที่มากขึ้น

o SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT EXHIBITION: ครั้งแรกของไทย! กับการการนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังบวกให้ผู้หญิง ผ่าน Exhibition สุดล้ำ “AI Digital Art” 4 คาแรกเตอร์ ซึ่งห้างเซ็นทรัลได้ดีไซน์ขึ้นเพื่อตัวแทนของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความ ‘พร้อม’ ในทุก ๆ ด้าน (1) ด้านเศรษฐกิจ ‘Breaking Stereotype’ “พร้อม” ปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียม เพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงก้าวสู่การป็นผู้นำในสังคมยุคใหม่ (2) ด้านการศึกษา ‘Futuristic  Vision’ “พร้อม” ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ ผลักดันเทคโนโลยี AI ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้ผู้หญิง (3) ด้านสุขภาพ และ Wellness ‘Age is just a number’ “พร้อม” ก้าวข้ามขีดจำกัดของอายุ สนับสนุนให้ผู้หญิงใส่ใจในสุขภาพ เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการในทุกๆ ช่วงวัย และ (4) ด้านความยั่งยืน ‘Sustainable Lifestyle’ “พร้อม” เปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นมิตรต่อโลก ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 – 7 มี.ค. 67 ณ Event Arena ชั้น 1 และวันที่ 8 – 31 มี.ค. 67 ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์

o SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT: ชวนร่วมมิชชั่นส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทั่วประเทศ ด้วยการ

(1) ครีเอต AI ในสไตล์คุณผ่าน 4 คาแรกเตอร์ตัวแทนผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความพร้อมหรือ (2) แชร์รูปที่      บ่งบอกความพร้อมในตัวคุณ หรือ (3) แชร์โพสต์กิจกรรม SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT พร้อมติด#ShePossible2024 เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นทุน และของใช้จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ในการสนับสนุนความ “พร้อม” แก่ผู้หญิง และน้อง ๆ ทั่วประเทศผ่านมูลนิธิเพื่อนหญิง และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการสานฝันทำเพื่อน้อง ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มี.ค. 67 ที่ AI Snap Photo Booth หรือผ่านทางออนไลน์ https://www.central.co.th/th/shepossible  

o SHEPOSSIBLE PROMOTION & SERVICES: โดยความร่วมมือจากพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำต่าง ๆ ร่วมจัดโปรโมชันพิเศษมากมาย อาทิ BDMS Wellness Clinic, CLARINS, Clinique, Clé de Peau Beauté, Decorté, Kanebo, La mer, La Prairie ,Yves Saint Laurent ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัล

ทุกสาขา รวมทั้งพันธมิตรแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้หญิง และน้อง ๆ

ทั่วประเทศผ่านมูลนิธิเพื่อนหญิง และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการ

สานฝันทำเพื่อน้อง อาทิ Bouton, CASIO, Christiana, Cruise, Guess, Lady plus, The Blooming Story, Wacoal, Shiseido, BSC Cosmetology, BSC Lingerie และ Amass Me Group

o EXCLUSIVE T-SHIRTS & NFT: ร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทั่วประเทศผ่านกิจกรรม SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT พร้อมรับความเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย (1) รับฟรี! เสื้อยืด SHEPOSSIBLE AI PORTRAIT เมื่อช้อปครบ 3,000 ต่อใบเสร็จ หรือสแกนบริจาค 500 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 – 7 มี.ค. 67 ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (2) พิเศษเฉพาะในงาน รับฟรี! NFT SHEPOSSIBLE ในวันที่ 5 -7 มี.ค. 67 ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ถือ NFT จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งจากห้างและเซ็นทรัลออนไลน์ ตั้งแต่เดือน เม.ย. 67 เป็นต้นไป (จำนวนจำกัด 50,000 สิทธิ์)

มาร่วมฉลองทุกบทบาทของผู้หญิง และสนับสนุนให้ผู้หญิง ‘พร้อม’ เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงในทุกมิติของสังคมไปด้วยกันกับแคมเปญเพื่อผู้หญิงแห่งปี “SHEPOSSIBLE” ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 67  – 17 มี.ค. 67 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Central Department Store คลิก www.facebook.com/CentralDepartmentStore