เก่ง-ชิน-ณัฏฐ์ ร่วมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563

0
442

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้คำขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ซึ่งในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเจริญนั้นคือ อบายมุข ที่มาจากหลายช่องทาง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวอ่อนไหวไปกับสิ่งเร้าได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ทำทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านั้น แต่พิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที  โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ด้วยการนำเสนอเยาวชนชาย  หญิง อายุไม่เกิน 15 – 19 ปี ที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิด และพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตน

และในกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ได้เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คน จากทั่วประเทศ เข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ที่ 20 , 27 มิถุนายน , 4 , 11 กรกฎาคม 2563 และการประกวดรอบชิงชนะเลิศใน วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคมที่ผ่านมา โดยมีกรรมการร่วมตัดสินการประกวด อาทิ ท๊อป  ดารณีนุช ปสุตนาวิน , หลิว  มนัสสวี กฤตตานุกูล , ชิน – ชินวุฒ อินทรคูสิน , เก่ง  ธชย ประทุมวรรณ , ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม และ ตั้มวราวุธ เดอะสตาร์

โดยเปิดเวทีโชว์ความสามารถของเยาวชนต้นแบบเก่งและดีโชว์ทักษะความสามารถของน้องๆ ทั้งร้องทั้งเต้น และการแสดงแบบตระการตา ท่ามกลางสายตาของเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งผลการตัดสิน TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่ TI 28  โรมนายณภรกชมน สอนภาเมือง จ.จันทบุรี   และ  ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่ TI 33  เฟมน.ส.ศณัฐชา จันทร์ชุม จ.เชียงราย ทั้งคู่ต่างโชว์ความสามารถได้อย่างน่าทึ่งจนชนะใจกรรมการและเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ ดังสนั่น สมศักดิ์ศรีแชมป์เวทียิ่งใหญ่ระดับประเทศ

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการได้เสด็จทอดพระเนตรการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทั้ง 40 คน และทรงคอนเสิร์ตร่วมกับผู้เข้าประกวด สร้างขวัญและกำลังใจให้เหล่าเยาวชนต้นแบบเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดอย่างสูงสุด