อาจารย์เศรษฐ์ แห่งคณะโหรพระปรคนธรรพ นำทัพ รับรางวัลเณศไอยรา

0
532

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2565 ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย จัดงาน PRESS AWARDS 2022 เณศไอยรา เพื่อมอบให้แก่บุคคล องค์กร นักธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบกิจสื่อสารมวลชน ในทุกแขนง ที่ดำรงตนประกอบหน้าที่การงาน จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดี จนเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดยบุคคล องค์กร นักธุรกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัล เณศไอยรา ในสาขา รางวัลกิตติมศักดิ์ด้านส่งเสริมศาสนาพิธี คือ อาจารย์เศรษฐ์ แห่งคณะโหรพระปรคนธรรพ ซึ่งภายงานดังกล่าว ทางอาจารย์ ยังได้เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงถ้วยรางวัล ภายในงานนี้อีกด้วย

และสำหรับใครที่สนใจ เชิญอาจารย์เศรษฐ์ แห่งคณะโหรพระปรคนธรรพ ไปทำพิธีกรรมโหราศาสตร์ต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/อาจารย์เศรษฐ์ โหรพระปรคนธรรพ, Line : csaidc เบอร์โทรศัพท์ 082-433-9997