อาจารย์เจมส์-บอสวาโย ควงคู่ วิทยากรใน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด รากฐานด้วยเศรษฐกิจ BCG

0
344

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆ สำหรับ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติ จากอาจารย์สายมูชื่อดัง อาจารย์เจมส์คลอง6 และ “บอสวาโย อโยสญา วัดเพ็ชร” สองวิทยากร มากความสามารถ ที่นำความรู้ใน แพลตฟอร์มออนไลน์ จับมือทำ ลงมือสอง ใน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็น

โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับผิดชอบและดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ พัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับการขายออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง

โดยโครงการนี้ ได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้จัดการโครงการ นายสุชาติ โชติรัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 นายปัณณทัต คร้ามไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้