อาจารย์ศุภกิจ แห่งสำนักกายสิทธิ์ รับรางวัล “เพชรสุบรรณ คนดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564

0
723

เป็นบุคคล องค์กร ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางเพชรสุบรรณ คนดีเด่นแห่งปีประจำปีพุทธศักราช 2564 ในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นจากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทำความดีต้นแบบสังคมในโครงการรณรงค์จิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยคือคุณศุภกิจกิตติสกุลวงศ์หรืออาจารย์ศุภกิจแห่งสำนักกายสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการสักอักขระเลขยันต์การลงสาลิกานะหน้าทองวัตถุมงคลต่างๆจนมีลูกศิษย์ที่เคารพและศรัทธาในตัวอาจารย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ