หมอปุญญาณบารมี จับมือ หมอฮิม ศาสนาล้านนา แห่งบ้านมงคลเศรษฐี จ.เพชรบุรี ร่วมรับรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปีพุทธศักราช 2564

0
649

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ สวนท. นำโดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท. จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในโครงการปณิธานความดี เพื่อ “แผ่นดินพ่อ” และ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน มอบรางวัลทูฒวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติ) และ รางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กับผู้มีความรู้ความสามารเชี่ยวชาญการพิเศษหรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างและหรือพัฒนาบริหารจัดการ ทั้งการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตและวิชาชีพ อีกครั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในสาขา ด้านโหราศาสตร์ และ วัตถุมงคล คือ อาจารย์สักเส้นลายมือชื่อดัง คุณปุญญิสา สกิตติโชติ หรือ หมอปุญญาณบารมี บ้านมงคลเศรษฐี ตำหนักปู่ฤาษีบรมครูไตรโลกนาท จ.เพชรบุรี และ รางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในสาขาด้านโหราศาสตร์ดีเด่น คือ ว่าที่ ร.ต.หญิงยดากร สุกิตติโชติ หรือ หมอฮิม ศาสนาล้านนา บ้านมงคลเศรษฐี ตำหนักปู่ฤาษีไตรโลกนาท จ.เพชรบุรี

และสำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการพลิกชะตาขีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้าน กับหมอปุญ และ หมอฮิม บ้านมงคลเศรษฐี ตำหนักปู่ฤาษีไตรโลกนาท จ.เพชรบุรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook com/หมอปุณ สักลายมือเศรษฐีแก้กรรม พลิกชะตาเพชรบุรี, www.facebook.com/หมอปุญ ญาณบารมี สักลายมือเศรษฐี เมืองเพชรบุรี, Line : pun161638 และที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/หมอปุณ หมอฮิม สตอรี่สายบุญ