สืบสานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ งานประเพณีมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม 2562

0
716

นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พร้อมด้วย ส.ส. นครพนม  ทั้ง 4 เขต  นำข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม รวม 9 ตำบล  ร่วมเปิดงานมหากรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562  จัดโดยความร่วมมือของ จังหวัดนครพนม ร่วมกับอำเภอศรีสงคราม อบจ.นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ และชุมชนต่างๆ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ แหล่งน้ำพันธุ์ปลา เนื่องจากพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  

มีที่ตั้งติดกับลุ่มน้ำสงคราม ลำน้ำสาขาหลักแม่น้ำโขง เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำโขง  ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมายาวนาน ทำให้ ชาวบ้าน มีความผูกพันกับลุ่มน้าสงคราม และน้ำโขง จากอดีต สู่ปัจจุบัน  อีกทั้งยังมี อาชีพหลักคือ ประมงเลี้ยงชีพ และยังเป็นตลาดปลาน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีขึ้น มาต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งน้ำ พันธุ์ปลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 -19 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม

สำหรับไฮไลท์ ของงานนอกจากจะมีการร่วมฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่ 9 ตำบล ในพิธีเปิดงานเมื่อคืนที่ผ่านมา  ที่ขาดไม่ได้ คือ การร่วมแรงร่วมใจกัน ประดิษฐ์หุ่นปลายักษ์ มาร่วมประชันความสวยงามทุกปี โดยชาวบ้านได้มีการ  ใช้แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำหุ่นปลาขนาดยักษ์ มานานกว่า 10 ปี จากพื้นฐานหุ่นปลาธรรมดาร จนกระทั่งปัจจุบันมีการพัฒนา ให้เกิดความสวยงาม ทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์  สีสัน เน้นความสวยงาม สมจริง และยังสามารถพัฒนาให้หุ่นปลาขนาดยักษ์  หลากหลายชนิดพันธุ์ปลาน้ำโขง  สามารถขยับตัวได้ เสมือนแหวกว่ายไปในน้ำที่สวยงามลงตัว เป็นธรรมชาติ  ซึ่งมีการจัดขบวนแห่ รวม 9 ตำบล ร่วมการประกวด ประชันความสวยงาม โดดเด่น อวดสายตานักท่องเที่ยว ได้ชื่นชม ความสวยงามอลังการ ตื่นตา สร้างความประทับใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก ควบคู่กับการแสดงขบวนแห่วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่น และซุ้มวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชาวลุ่มน้ำสงคราม   ที่จะเป็นการกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ ร่วมกัน อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธ์ปลาน้ำโขงนานาชนิด  ที่เสี่ยงสูญพันธ์