สส. ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอน “We can run: Fund for legs”

0
413
สส. ร่วมกับภาคเอกชน ชวนสายบุญ วิ่งปลอดคาร์บอนWe can run: Fund for legs” ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ รวบรวมกระป๋องลูมิเนียมใช้แล้วกลับสู่ระบบรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เชิญชวนนักวิ่งสายบุญ ร่วมวิ่งปลอดคาร์บอน “We can run : Fund for legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานกลางท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมาย สนับสนุนการผลิตขาเทียม จำนวน 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการที่มีความยากไร้
พร้อมตั้งเป้ารวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 570 ตันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวีถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคเอกชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้ว (Recycle for Life) เพื่อส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ใหม่ สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดกระแสสังคมให้ทุกคนหันมาร่วมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการรีไซเคิล จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life “We can run: Fund for legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานกลางท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ ระยะ Mini Marathon 10 กิโลเมตร และระยะ Micro Marathon 5 กิโลเมตร ซึ่งรางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็น “Mini Marathon” ถ้วยรางวัล Overall Winner ชาย/หญิง รวม 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท “รางวัล Top 50” ชาย/หญิง สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 50 คนแรก ทั้งสองระยะ “รางวัลแฟนซี” 5 อันดับ ชาย/หญิง  (ไม่แยกระยะ) ซึ่งกิจกรรมดี นี้ ได้เกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมควบคุมมลพิษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) และช่อง 7HD เป็นต้น โดยวันนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวกิจกรรมดีๆ แล้วยังมีการร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ มุมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคม จากผู้แทน 8 หน่วยงานภาคีเครือข่าย และการพูดคุยถึงการได้รับโอกาสจากการได้รับขาเทียมจากมูลนิธิฯ จากตัวแทนผู้พิการ นักกีฬาผู้พิการ ดารานักแสดง และ Influencer อาทิ คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ คุณหลุยส์ เฮส ดารา นักแสดง จาก 7 สี ปันรักให้โลก ช่อง 7HD และคุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เป็นต้น

กิจกรรมเดิน-วิ่งที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) โดยได้ตั้งเป้าหมายในสนับสนุนการผลิตขาเทียม 100 ขา มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท มอบแก่ผู้พิการที่มีความยากไร้ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้ 4,800,000 ใบ โดยให้นักวิ่งรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมเปล่า 5 ใบ มาแลกรับเสื้อและบิบ ซึ่งตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (จากการรีไซเคิลกระป๋องเทียบกับการขุดแร่ใหม่) และที่สำคัญนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองแล้ว ยังสามารถช่วยให้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย โดยขอเชิญชวนผู้ที่รักการวิ่งและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life “We can run: Fund for legs” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการมีความยากไร้ และเป็นส่วนหนึ่งในสร้างสังคมการรีไซเคิลและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ประเทศไทยตั้งไว้

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://race.thai.run/wecanrun  พร้อมติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/wecanrunfundforlegs/