สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์

0
529

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ TNN2 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง 11 ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ กับนายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด / Chief Media Officer บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์​ ในชื่อ “คิดเพื่อชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรู วิชั่นส์ 784) ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.30 – 21.00 น. โดยทางสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการในการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ เปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองให้แก่สาธารณชนในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป