สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

0
779

 

ระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ. ฉะเชิงเทรา ในฐานะ นายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยมี ที่ปรึกษาฯ พีรศักย์ จันทวรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พร้อมคณะกรรมการ อาทิ ปสันน์ เทพรักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ประสงค์ คงเคารพธรรม รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา ขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ ชาลินี สนพลาย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มธ. มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อค่ำวันก่อน