สภากาชาดไทย…ชวนออเจ้านุ่งโจงห่มไทย ย้อนวันวานเที่ยว “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” ณ สวนลุมพินี และ www.งานกาชาด.com

0
102

ณ ศูนย์นันทนาการลุมพินี สวนลุมพินี กองอำนวยการจัดงานกาชาด โดยคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ จัดงานแถลงข่าว “งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้#RedCrossFairCenturyOfCharity ภายใต้คอนเซ็ปต์ กาลก่อนกาลนี้กาลหน้าสำราญใจในวันวานสู่งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พร้อมเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวงาน ในปีนี้ “นุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” เพื่อร่วมย้อวันวานงานวันกาชาดในอดีต โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม การไฟฟ้านครหลวง และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดร่วมงานแถลงข่าว

โดยภายในงานแถลงข่าวได้มีการนำเสนอเรื่องราวจากกาลก่อน • กาลนี้ • กาลหน้า สำราญใจในวันวานสู่งาน     วันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ กับ ๕ สถานที่จัดงานวันกาชาด ตั้งแต่ท้องสนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร และสวนลุมพินี การแสดงโชว์พิเศษบอกเล่าเรื่องราวของการจัดงานวันกาชาดจากอดีตสู่ปัจจุบัน การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม และการแสดงแฟชั่นโชว์ “นุ่งโจงห่มไทย ๑๐๐ ปี งานวันกาชาด” จากนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมด้วยศิลปินดารานักแสดงหลากหลายสังกัดให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย

ทั้งนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ กล่าวว่า งานกาชาดประจำปีเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่ได้สืบทอด สานต่อ และสร้างสรรค์ด้วยวิวัฒนาการตามยุคสมัยทั้งรูปแบบและสถานที่จัดงาน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๖ ณ ท้องสนามหลวง ต่อมาพ.ศ.๒๔๗๑ได้ย้ายสถานที่จัดงานมาที่พระราชอุทยานสราญรมย์ กระทั่งพ.ศ.๒๔๘๑ ได้ย้ายมาที่สถานเสาวภา พ.ศ.๒๕๐๐ ย้ายมาที่สวนอัมพร ขยายไปจนถึงสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีเว้นว่างในบางปีตามสถานการณ์บ้านเมือง และในพ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาที่สวนลุมพินีและเริ่มพัฒนาต่อยอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเที่ยวงาน หรืออยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศได้มีส่วนร่วมหรือเสมือนได้มาเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินี

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมถึงเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร ผู้มีอุปการคุณและประชาชนทั่วไปในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค และกำจัดภัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป