วัดวชิรธรรมาวาส จัดแแถลงข่าวงานลอยกระทง ประกวดหนูน้อยและนางนพมาศ โดยมี คุณอรอนงค์ ปัญญาวงค์ นางสาวไทย ปี 2535 และ คุณม้า-อรนภา กฤษฎี ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

0
1181

 

วัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเขตลาดกระบัง และผู้ให้การสนับสนุนหลายราย เตรียมจัดงานวันลอยกระทงวัดวชิรธรรมาวาส ประจำปี 2563”  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 . เป็นต้นไป ภายในงานวันนั้นจะมีการจัด ประกวดนางนพมาศ การละเล่นว่าวไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย และนิทรรศการเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี โดยภายงานได้เกียรติจาก นายจิรัฏฐวัฒน์  ศิริบุตร  คณะทำงานการประกวดนางนพมาศ วัดวชิรธรรมาวาส ประจำปี 2563 จะมีการประกวดนางนพมาศ 3 ประเภท , หนูน้อยนพมาศ อายุระหว่าง 5-12 ปี , นางนพมาศ อายุระหว่าง 17-27 ปี นางนพมาศวัยงาม อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รวมเงินรางวัลกว่าสองแสนกว่าบาท พร้อมด้วยนายปริญญา สุขชิต หรือ ซูเปอร์เป็ด นักเชียร์ระดับชาติ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและอนุรักษ์ว่าวไทย ที่จะมาโชว์ว่าวไทยภายในงาน และตัวแทนเขตลาดกระบัง โดยมีพระมหาภัทรพล ภัททพโล เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส ลาดกระบัง เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

พระมหาภัทรพล ภัททพโล  เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส ลาดกระบัง กล่าวว่า  สำหรับวัดวชิรธรรมาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสรณ์ 200 ปีรัชกาลที่ 4  เป็นวัดสุดท้าย ที่ได้รับอนุมัติให้สร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ของคณะธรรมยุต ที่ตั้งอยู่ติดกับคลองหลวงแพ่ง สุดเขตกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อุโบสถพระเจดีย์ กุฏิสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ที่สำคัญพื้นที่เดิมเป็นทุ่งนา ไม่มีป่าไม้ คณะดำเนินการสร้างวัด จึงได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการขุดสระน้ำ ปลูกสวนป่า เพื่อให้เป็นสวนป่าร่มรื่นเหมาะกับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในเขตกรุงเทพฯแห่งใหม่ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการส่งเสริมและเผยแผ่กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา รวมถึงการส่งสริมทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอย่างเช่น ประเพณีลอยกระทง โดยในปีนี้ทางวัดวชิรธรรมมาวาสได้จัดงานในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ และการละเล่นว่าวไทย เป็นต้น

 

ทางด้านผู้แทนจากเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ทางเขตลาดกระบังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับจัดงานวันลอยกระทงวัดวชิรธรรมาวาส ประจำปี 2563” ซึ่งถือว่ามีโอกาสได้เป็นผู้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่ผ่านมาทางเขตลาดกระบังได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการดีๆและสร้างสรรค์ของหน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

นายจิรัฏฐวัฒน์  ศิริบุตร  คณะทำงานการประกวดนางนพมาศวัดวชิรธรรมาวาส ประจำปี 2563 กล่าวว่า การประกวดนางนพมาศในปีนี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

1.หนูน้อยนพมาศ อายุระหว่าง 5-12 ปี รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 5,000 บาท รองอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท รองอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆละ 1,000 บาท

2. นางนพมาศ อายุระหว่าง 17-27 ปี รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท รองอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท รองอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

3.นางนพมาศวัยงาม อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท รองอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รองอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

นายปริญญา สุขชิต หรือ ซูเปอร์เป็ด นักเชียร์ระดับชาติ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและอนุรักษ์ว่าวไทย กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมและคณะจะมีการแสดงการเล่นว่าวและจัดนิทรรศการว่าวไทย ในงานวันลอยกระทงวัดวชิรธรรมาวาส สำหรับการละเล่นว่าวไทยแล้วนับวันดูเหมือนจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง  นับเป็นการดีอย่างยิ่งที่วัดวชิรธรรมาวาสมีนโยบายที่จะสืบสานเรื่องว่าวไทย  ที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา รื้อฟื้นและให้ความรู้ พร้อมทั้งชวนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน พร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์การทำว่าวต่างๆ ให้ได้ทดลองทำจริง  ทำให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในขั้นตอนการทำว่าว ทั้งการวาดภาพตามจินตนาการลงบนว่าว การให้สี  การทำว่าวงูหางยาว  ว่าวนกฮูก ว่าวการ์ตูนญี่ปุ่น รวมถึงว่าวประเภทสวยงาม นำไปใช้ตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร บางคนก็จะนำไปชักจริงๆ เพื่อการแข่งขัน และความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การแข่งเรือแนวสนุกสนาน

ผู้สนใจประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.098 802 2826 Inbox Facebook : นางนพมาศวัดวชิรธรรมาวาส/Line : @ynz9477j สำนักงาน วัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ตั้งแต่เวล่า 08.00-18.00 . ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยถือว่าผลการตัดสินอันเป็นที่สิ้นสุด