ลาซาด้า จัด Mega Seller Conference ผ่านไลฟ์สตรีมเป็นครั้งแรก

0
550

 

ลาซาด้า ประเทศไทย ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ “Lazada Ignite 2020 MEGA Seller Conference” โดยเปลี่ยนจากการเข้าร่วมงานที่ไบเทค บางนา เป็นการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ของลาซาด้าเป็นครั้งแรกในปีนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ลาซาด้าจะนำเทคโนโลยี Livestreaming ในการถ่ายทอดทักษะความรู้และเครื่องมือที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการ

นางสาววรญา ดรงคมาศ รองประธานอาวุโส ฝ่ายอีคอมเมิรซ์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่ลาซาด้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้น การถ่ายทอดสดการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นการนำจุดแข็งด้านเทคโนโลยีของลาซาด้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้และยังสามารถเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบกลยุทธ์ของปี 2563 และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลักในการจัดสัมมนาผู้ขายของลาซาด้า มุ่งเน้นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของลาซาด้า และพัฒนาประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ หรือ ธุรกิจขนาดกลาง รวมถึงผู้ค้ารายย่อยบนแพลตฟอร์มลาซาด้า ในการที่จะบรรลุความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ ลาซาด้า จึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ “Lazada Ignite 2020 MEGA Seller Conference” เพราะผู้ประกอบการทุกรายล้วนต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น

ลาซาด้า เป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตรวดเร็วมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนผู้ใช้งาน  แอคทีฟต่อปีมากกว่า 50 ล้านคน  และเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ไตรมาสที่ผ่านมา

การเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผู้ขายสู่ระบบออนไลน์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่ลาซาด้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาด และการเข้าร่วมงานที่มีผู้คนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก