ระชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา

0
531

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และสนองงานตามพระบรมราโชบาย โดยมี กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปรเมศวร์ งามพิเศษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน