รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน ตั้งเป้าช่วยเสริมการบริหารจัดการน้ำหลากและการใช้ประโยชน์จากน้ำที่กักไว้หลังช่วงน้ำหลาก

0
631

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน และพื้นที่รับน้ำนองบางพลวงและฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชันให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

นายเฉลิมเกียรติ ได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า กรมชลประทานได้มีการติดตามงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการฯ จะเป็นไปในรูปแบบของการก่อสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อใช้บริหารปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีในช่วงก่อนถึงอำเภอเมืองปราจีนบุรี และผันน้ำเข้าคลองในพื้นที่บางพลวง ซึ่งจะช่วยเสริมการบริหารจัดการน้ำหลากและการใช้ประโยชน์จากน้ำที่กักไว้หลังช่วงน้ำหลาก พร้อมทั้งยังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่รับประโยชน์บางพลวงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง โดยสามารถขยายพื้นที่เกษตรได้ 25,376 ไร่ ทั้งยังสามารถใช้ในการควบคุมความเค็มในช่วงฤดูแล้ง ที่สำคัญ การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการบรรเทาอุทกภัย ทำให้ความรุนแรงของน้ำท่วมลดลง

ทั้งนี้หลังจากประชุมหารือกับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงสรุปผลการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชันด้วย