รวบรวมระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

0
758

รวบรวมระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล
เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

แบ่งหมวดหมู่การเดินทาง สะดวกค้นหา

ระบบรถขนส่งสาธารณะ
รถ Shuttle Bus 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=621
รถเฉพาะกิจ 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=624

ระบบราง
รถไฟ 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=622
รถไฟฟ้า BTS 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=652
รถไฟฟ้า MRT 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=666
รถไฟฟ้า Airport Rail Link 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=653

ระบบเรือ
เรือด่วน เรือข้ามฟาก 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=637

อำนวยความสะดวกที่จอดรถ 
https://phralan.in.th/coronation/routedetail.php?id=634

สะดวกเดินทางมาด้วยระบบใด เชิญชวนรวมใจชาวไทยมาร่วมใน
#พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒