มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ แมคไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ

0
642

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ แมคไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมคโดนัลด์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนย่านหลักสี่

        

สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เด่น ดับโศก ผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด ร่วมกันลงพื้นที่แจกถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน พร้อมเบอร์เกอร์และพายจากแมคโดนัลด์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ถึงหน้าบ้านในพื้นที่เขตหลักสี่ บริเวณชุมชนเคหะท่าทราย จำนวน 400 ครัวเรือน โดยมี อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่, พนม ยิ้มศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ ชุมชนเคหะท่าทราย เขตหลักสี่